فراخوان مسابقه طراحی محیطی؛ “ارتباط پیاده میان آستان امامزادگان عینعلی و زینعلی (ع) با رود دره فرحزاد و بخش شرقی آن”

کاربر گرامی ،زمان ثبت نام به پایان رسیده است
توضیحات
رود دره فرحزاد تا اواخر دهه 1340 از روند توسعه بي رویه ساخت و ساز شهری به دور بود؛ اما تصویب قانون احداث مجتمع‌ها و شهرک‌های مسکوني در سال 1350 موجب ساخت و ساز در این محدوده و در نتیجه، رشد بي رویه این محدوده، به ویژه از دهه 1360 به بعد شد که مي توان مهمترین دلایل بروز آن را رشد جمعیت و نیاز به اشغال اراضي بیشتر جهت اسکان جمعیت در حال افزایش دانست. در دهه 1360 و به منظور گسترش شبکه‌های دسترسي در محدوده، بزرگراه‌های متعددی طراحي شده و بزرگراه های یادگار امام و اشرفی اصفهانی، در امتداد رود دره و در جهت شمالي جنوبي طراحي و احداث شده است و بزرگراه‌های آبشناسان، همت و حکیم به صورت شرقي غربي، از روی دره عبور مي کنند. با گسترش شبکه ارتباطي و افزایش مرغوبیت اراضي پیرامون رود دره به دلیل کیفیت محیطي مناسب، دسترسي مطلوب و آب و هوای بهتر، گرایش عمومي برای سکونت در محدوده فرحزاد و پونک افزایش یافت. به گونه ای که در سال‌های اخیر بازار زمین و مسکن در آن نواحی یکی از بیشترین رشدها را تجربه کرده است. در این روند، بخشي از اراضي اطراف رود دره برای ایجاد سکونتگاه غیررسمي تصرف شده و بخش دیگری نیز از سوی نهادهای مختلف انبوه سازی و تعاوني سازی تملک گردید. تداوم این روند به تفکیک و تبدیل باغ ها، اشغال حریم رودخانه و گسترش ساخت و ساز در کوهپایه ها و ارتفاعات منجر شد و حیات طبیعي را در این محدوده به خطر انداخت. بنابراین گسترش بي رویه و بدون برنامه بافت پیرامون هسته اصلي و عدم توجه شایسته مدیریت شهری در آن مقطع زماني، باعث شده است تا این بافت شهری، مشکلات متعددی را از توسعه ناهمگون در پیرامون خود تجربه کند. از طرف دیگر اگر باغات موجود، رود دره و نیز فضای معنوی امامزاده و قبرستان آن مورد توجه و حفاظت قرار نگیرند، می‌تواند هدف سواگری، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات نامناسب قرار گرفته و موجب افت ارزش‌های فرهنگی و مذهبی و طبیعی شود. به همین دلیل برای جلوگیری از آسیب بیشتر بافت قدیمی محدوده از تحولات صورت گرفته طی سالیان اخیر، و برقراری ارتباط مناسب میان آستان امامزادگان با محیط اطراف مسابقه‌ای تحت عنوان "ارتقاء جایگاه کارکردی و معنایی امامزادگان عینعلی و زینعلی (ع) و همچنین توسعه کیفیت شهری و محیطی روددره فرحزاد با مرکزیت آستان مقدس" برنامه‌ریزی شده تا با استفاده از ایده‌های خلاقانه ارائه شده توسط شرکت‌کنندگان، بتوان به طرح مناسبی جهت بهبود و ارتقاء وضعیت محدوده امامزادگان دست یافت. وجود امامزاده عینعلی و زینعلی (ع) به عنوان یکی از اصلی‌ترین عناصر هویت بخش شهری که سالیان سال سبب رشد و رونق این محدوده بوده و به نوعی با اصالت‌ترین محل موجود در این محدوده است، سبب شده تا ضرورت توجه به فضای امامزاده جهت باز تعریف مرکزیتی جدید در این محدوده اهمیت دو چندان پیدا کند. به واسطه اهمیت موضوع و در راستای ارتقای سطح دسترسی به عرصه فرهنگی- مذهبی امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع)، و تقویت جذب و حضور شهروندان در این فضا با هدف معرفی هویت این عرصه و تقویت نقش آن در شهر، مدیریت شهری و هیأت امنای امام زادگان تصمیم گرفتند که به دنبال طرحی در راستای ارتقای نقش فرهنگی و ارتباط و همپیوندی آستان امامزادگان با دیگر فضاهای شهر باشند. از طرفی از آنجا که خلاقیت، عنصری محوری در برنامهریزی و مدیریت مشارکتی امروز شهرهاست، تصمیم بر آن شد که ایدههای خلاق و نوآورانه شهروندان، حرفه مندان و دانشگاهیان از طریق برگزاری یک مسابقه طراحی بین المللی برای این عرصه دریافت گردد تا برونداد خرد جمعی بتواند محصول مطلوبی را ارایه دهد.
اهداف
- ارتقاء سطح دسترسی پیاده به امامزادگان عینعلی و زینعلی (ع) - تقویت جذب و حضورپذیری شهروندان در فضای فرهنگی- مذهبی امامزاده (مکانی برای همه شهروندان) - بهبود کیفیت وضعیت محیطی رود-دره فرحزاد با رعایت اصول حفاظتی - بهبود کیفیت سیمای بصری حوزه بلافصل امامزاده - ایجاد همپیوندی متقابل امامزاده با سایر فضاهای شهری از جمله روددره فرحزاد - ارتقای سطح هویت‌سازی این عرصه و تقویت حضوریافتگی آن در شهر - رعایت ضوابط و چارچوب های شهری و محیطی حاکم بر محدوده (اسناد بالادست)
زمان بندی
برنامه زمانی ردیف رویداد تاریخ 1 انجام فراخوان و ثبت نام 10 تا 30 تیر 2 ارائه اطلاعات مورد نیاز شرکت کنندگان و شرح خدمات درخواستی 10 تا 30 تیر 3 دریافت آثار 24 مهر 4 داوری آثار 25 تا 30 مهر 5 اعلام برگزیدگان 1 آبان 6 مراسم اهدا جوایز، اختتامیه و برگزاری نمایشگاه ۴ آبان
جوایز
نفر اول مبلغ 750 میلیون ریال
نفر دوم مبلغ 450 میلیون ریال
نفر سوم مبلغ 250 میلیون ریال
نفر چهارم تا دهم هر کدام به مبلغ 100 میلیون ریا
معیارهای ارزیابی
لزوم توجه به فضای مذهبی- فرهنگی امام‌زادگان عینعلی و زینعلی (ع) به عنوان یکی از نمادهای مذهبی شهر تهران -توجه به ارتقاء جایگاه کارکردی و معنایی امام زادگان -شناسایی راه های متنوع ایجاد ارتباط میان دو سوی رود دره با محوریت امام زادگان (پل،طراحی مسیرهای خلاقانه پیاده،...) - لزوم توجه به رود دره فرحزاد و نقش کلیدی آن در شهر (اتصال به شمال و جنوب) - رعایت مداخله حداقل در طراحی و لزوم توجه به حساسیت های محیط زیست منطقه (حفاظت و ارتقاء) - لزوم توجه به تسهیل و توسعه ارتباط امامزادگان با رود دره فرحزاد و فضاها و کاربری های مهم اطراف - توجه به نکات کلیدی اسناد فرادست و طرح های مرتبط - درنظر گرفتن حرایم طبیعی پیرامون رود-دره فرحزاد و آسیب‌پذیری در برابر سیل و رانش زمین در محدوده - توجه به هویت سازی مکان و ارتقای سطح گردشگری فرهنگی فضای امامزادگان و فعالیت‌های پیرامون - توجه به مسایل اقتصادی پروژه و تحقق پذیری آن - توجه به مسائل اجتماعی، محدودیت های ترافیکی، و امکانات محیط زیستی در حوزه نفوذ - لزوم توجه به اصول طراحی زمینه گرا و طبیعت مدار با استفاده از مصالح مناسب
الزامات
محدوده مورد مطالعه - هر تیم شرکت‌کننده تنها می‌تواند یک طرح ارسال نماید. - حقوق مادی و معنوی آثار طبق حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان می‌باشد. - درصورت بروز اختلاف و تشکیک در خصوص آثار، موضوع به هیأت داوران و در صورت بروز اختلاف بین ارکان مسابقه، موضوع به دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی ارجاع خواهد شد. - این مسابقه طبق آئین‌نامه جامع مسابقات معماری و شهرسازی مصوب 1381 شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی و تحت نظارت دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی انجام می‌پذیرد. - مسئول کلیه مکاتبات با دبیرخانه، شخص ثبت نام کننده بوده، جایزه نیز به وی تحویل می‌شود. - شرکت کنندگان لازم است متعهد شوند طی یکسال گذشته ارتباط کاری با ارکان مسابقه نداشته اند. - تمامی آثار ارسالی به مسابقه باید دارای اصالت باشد.

رویدادهای مشابه